Fundacja Wspierania Polskiej Akwarystyki to:

edukacja z sercem oraz praca z pasją, uśmiechem, rozsądkiem i wyobraźnią.

Naszą misją jest aktywizacja poprzez akwarystykę dzieci, młodzieży i ludzi starszych. Wierzymy, że zwłaszcza dziś,

w czasach rzeczywistości wirtualnej i wszędobylskiej obecności gadżetów elektronicznych, nasza misja nabiera szczególnego znaczenia.

Od dawna wiadomo, że akwarystyka zbliża do natury i jest najlepszą poglądową lekcją żywej przyrody. Świadoma akwarystyka uczy sumienności, obowiązkowości i odpowiedzialności. Pozwala kreować podwodne światy w oparciu o wiedzę – z troską o dobrostan roślin i zwierząt. Jest formą terapii i twórczo spędzanego wolnego czasu. I jako taka może stać się niezrównaną przygodą na wiele lat, ba! – autentyczną pasją życia.

Wśród statutowych celów Fundacji Wspierania Polskiej Akwarystyki znajdują się:

– zakładanie i utrzymywanie akwariów w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych;

– organizowanie prelekcji, szkoleń i warsztatów dla dzieci i młodzieży, dla dorosłych, seniorów i osób z różnych powodów społecznie wykluczonych;

– wygłaszanie specjalistycznych wykładów i przygotowywanie kursów dla osób z branży akwarystycznej;

– patronowanie kołom, klubom, stowarzyszeniom i wszelkim inicjatywom akwarystycznym – takim jak zjazdy, wystawy, konkursy, spotkania czy zloty;

– działanie na rzecz ochrony fauny i flory rodzimych wód w postaci szkoleń, pokazów i publikacji;

– tworzenie publikacji i filmów o charakterze edukacyjnym.

Działamy na terenie całej Polski.

Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do współpracy!

Udzielamy wsparcia i prosimy o wsparcie! Dlaczego? Bo razem możemy więcej!

dr Paweł Czapczyk

p.czapczyk@akwarystyka.com

prezes Fundacji Wspierania Polskiej Akwarystyki